Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel salonu Tallulah Hair & Beauty Paweł Felis prowadzący działalność jako Tallulah Paweł Felis w Warszawie (00-367), ul. Kopernika 5 lok. U2, NIP 959-106-98-72, REGON: 290851641 oraz prowadzący sklep internetowy pod adresem www.tallulah.pl/sklep (dalej: „Tallulah Hair & Beauty”).

Skąd mamy Państwa dane?

Dane osobowe otrzymujemy dobrowolnie podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.tallulah.pl/sklep.

Jakie dane zbieramy?

O ile nie uzgodniono tego z Państwem inaczej, Tallulah Hair & Beauty zbiera tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku niektórych płatności elektronicznych mogą być niezbędne dodatkowe dane, takie jak adres zamieszkania i numer telefonu.

Dlaczego potrzebujemy tych danych?

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do:

– wydania Bonów Podarunkowych

– dostarczenia Bonu Podarunkowego w formie elektronicznej

– kontaktu w celu realizacji Bonów

– obsługi reklamacji lub zwrotu w przypadku ich złożenia

– obsługi transakcji z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego w formie zakupu dowolnej usługi fryzjerskiej, kosmetycznej, manicure/pedicure lub sprzedaży dowolnego produktu/kosmetyku dostępnego w salonie Tallulah Hair & Beauty.

– przechowywania danych do celów archiwizacyjnych.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem lub brakiem możliwości zakupu Bonu Podarunkowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.tallulah.pl/sklep i jego skutecznym doręczeniem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Co robimy z tymi danymi?

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez pracowników salonu Tallulah Hair & Beauty odpowiedzialnych za przetwarzanie i realizację zamówień na Bony Podarunkowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z zakupem i realizacją Bonu Podarunkowego.

Jakie macie Państwo prawa w zakresie przetwarzania Waszych danych osobowych?

Właściciel salonu Tallulah Hair & Beauty zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

Instrukcja usuwania danych osobowych

Użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na dane@tallulah.pl
Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku, użytkownik może doprecyzować swoje żądanie, wskazując, że np. chce usunąć konto w danym serwisie, albo nie chce już otrzymywać informacji handlowych. W razie braku jednoznacznego oświadczenia w jakim zakresie dane osobowe mają zostać usunięte, Administrator może skontaktować się z użytkownikiem w celu potwierdzenia, czy wniosek użytkownika jest równoznaczny z żądaniem usunięcia jego konta w serwisie.
Na wniosek jw. Administrator odpowie niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, a w razie braku możliwości jego spełnienia, Administrator poda tego przyczyny.
Administrator jest zobowiązany usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

    1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
    2. użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
    3. użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
    4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. na Administratorze ciąży obowiązek prawny usunięcia danych

Usunięcie powiązania konta w serwisie z kontem Facebook, Google, LinkedIn
Jeśli użytkownik loguje się do serwisu za pomocą konta w zewnętrznych serwisach jak Facebook, Google, LinkedIn, usunięcie takiego powiązania pomiędzy kontami za pośrednictwem ustawień w tych serwisach zewnętrznych nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Aby usunąć dane przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem konta w serwisie, należy skorzystać z procedury określonej w lit. a. powyżej i wysłać wniosek o usunięcie danych osobowych na dane@tallulah.pl.